Allmän information

Brf Minken bildades och registrerades 1986 och under hösten 1989 började inflyttningen till föreningen.

Totalt finns 110st bostadsrättslägenheter och 1 hyreslokal, allt samlat runt en och samma gård!

Det som gör vår förening unik i Jarlaberg är att den är en förening för 55+ boende. Detta innebär bl.a. att vi vill stimulera till gemenskap och goda grannkontakter i social samvaro och att även kunna skapa trygghet i boendet genom att utveckla verksamheter som för de boende bedöms erforderliga.

Vi vill även ge möjligheter till verksamheter som ger medlemmarna trivsel i boendet, bryter ensamhet, stimulerar gemenskap och aktiverar dem som så behöver.

Vår bostadsättsförening har löpande aktiviteter för oss som vill och är intresserade.