Organisation

Styrelsen i Brf Minken består av styrelsemedlemmar som är valda av föreningens medlemmar vid den årliga föreningsstämman.

Styrelsens roll är att leda föreningen enligt de ansvar och befogenheter som finns angivna i föreningens stadgar som utgör riktlinjer för Brf Minkens förvaltning.

Alla medlemmar har tystnadsplikt när det gäller ärenden från föreningens medlemmar och alla personuppgifter är skyddade och behandlas enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Styrelsen förbereder även underlag för stämmobeslut när det gäller framtida renoveringar och/eller investeringar, där stämmobeslut krävs (t.ex. omläggning av tak, byte av värmesystem etc.).

Styrelsen utför sitt arbete genom månatliga styrelsemöten och i olika grupparbeten för respektive ansvarsområde, allt efter bedömt behov.

Övriga förtroendeposter (avser förtroendevalda, ej medlemmar i styrelsen) utgörs av revisor & revisorsuppleant samt valberedning.

Föreningens ekonomiska förvaltning, handläggning av information vid överlåtelser och pantförskrivningar sköts av Puma Ekonomi HB.